V podzemním labyrintu pod starobylým komplexem pyramid v Bosně objeveny dva vodní kanály

31.10.2015 11:27

Expertní tým vedený objevitelem pyramid v Bosně Dr. Semirem Osmanagichem ohlásil po měsících tvrdé práce plné překážek další průlom. V podzemním labyrintu Ravne objevili dva nové vodní kanály s čistou vodou, které se vinou pod starobylým komplexem pyramid u bosenského města Visoko.

„Není to poprvé, co jsem našli volné úseky, kam po dlouhou dobu nevstoupila lidská noha. Je to zvláštní pocit, jaký zná každý badatel. Je to chvíle, kdy se vám plní sny,“ svěřil se na svém webu Semir Osmanagich.

Zatímco většina dosud prozkoumaných chodeb je až po strop vyplněna pískem a malými říčními kamínky, nově objevené vodní kanály jsou volné a není zde tudíž třeba provádět žádné výkopy. Na první vodní kanál tým narazil během čištění boční chodby vedoucí k Pyramidě Slunce. Tunel je vysoký 110 až 120 centimetrů a voda zde sahá do výšky 20 až 30 centimetrů.

Končí suchým dnem s oblázky a půl metru hlubokým jezírkem naplněným čistou vodou. Druhý kanál vede severovýchodním směrem a má vyšší hladinu vody – okolo jednoho metru. V některých místech výška stropu dosahuje až dvou metrů. V některých místech sahala voda až metr vysoko. V některých místech sahala voda až metr vysoko. Když se tým brodil blátem a vodou, objevil také několik křižovatek se zasypanými nebo zavalenými bočními chodbami. Tunely se křížily v pravém úhlu. Celková délka nově objevených tunelů činí 127 metrů. Vinou se zhruba 35 metrů pod povrchem země a voda v nich je čistá a nedotčená.

„Naše hypotéza, že se jedná o labyrint s bezpočtem tunelů a že pokaždé lze tudy najít volnou cestu, se tak potvrdila,“ prohlásil Osmanagich. „Chceme vyčistit tunel vedoucí na sever, směrem k bosenské Pyramidě Slunce. Musíme ještě překlenout devět metrů vody a překonat překážky na cestě ke zbylým volným chodbám,“ nastínil další plány archeolog.

Osmanagich tvrdí, že v Bosně je největší a nejstarší pyramidový komplex na světě. Pod pěti pyramidami se klikatí složitý systém chodeb a komor, který měří desítky kilometrů. Dosud se podařilo prozkoumat 1 550 metrů. Satelitní snímky pořízené georadarem v letech 2011 a 2014 odhalily, že podzemní systém vede k oběma pyramidám – Slunce i Měsíce.

Celý článek v odkazech nebo na:

https://www.lajkit.cz/zpravy/item/145-bosna-dva-vodni-kanaly-pod-mistnimi-pyramidami