Vítejte všichni,

kdož jste svá srdce i mysl otevřeli, nebo otvíráte, kdo už jste pochopili, nebo začínáte chápat, i vy kteří se teprve probouzíte.

Hlavně pro Vás jsou určeny tyto stránky…

My lidé, kteří si říkáme civilizovaní  jsme poměrně arogantně  po staletí tvrdili, že jen naše společnost je ve vesmíru jediná a že nikdo jiný nemohl nikdy dosáhnout naší dokonalosti a inteligence. Nyní už začínáme postupně chápat, že tomu tak asi úplně není. Potlačovali jsme svoje schopnosti a byli přesvědčováni těmi, kdo byli u moci, o naší omezenosti i neschopnosti cokoli měnit. Strachem a výhrůžkami jsme byli vychováváni k poslušnosti a utvrzováni ve vlastní nedokonalost a malost. Ale doba se mění, informovanost lidí je větší a vnímání lidí se díky postupné transformaci vědomí  zvyšuje. Velká část  lidstva už se začíná dozvídat o možnostech své mysli, svého těla i kolektivního vědomí. Také už se smiřujeme s tím, že tu zjevně byly civilizace před námi, které měli v některých oblastech vědění daleko více schopností a možností než my. Také se postupně snažíme otevřít a začínáme věřit tomu, že naše tělo i mysl dokáže mnohem více, než jsme si mysleli. (V tomto jsme  byli i systémem stále více utvrzováni..)

 

Historie projektu

  Od dětství mne přitahoval vesmír a jeho možnosti,jeho síla a hloubka, jak funguje a co jej drží  pohromadě..

Už v době dospívání, kdy většina z nás častěji hledí ke hvězdám, buď ze zvědavosti, nebo v milostné euforii, mne udivovala podobnost funkce a vzájemných vazeb vesmíru  s funkcí a vazbami mikrosvěta - molekul, atomů, protonů, neutronů a dalších částic, které věda, díky dokonalejší a dokonalejší technice neustále objevuje.

  Později mne začaly zajímat i pyramidy a jejich účel.

Stále mi nešlo do hlavy, že by to byly „pouhé“ hrobky! Proč by měly stejný tvar, postavení, sklon apod.

Vždyť každý  VÝZNAMNÝ ČLOVĚK, VLÁDCE ČI POLITIK, se chtěl spíš odlišit !! od těch méně významných . Proč by chtěl tak slavný vládce, jako byl faraon mít stejnou hrobku jako méně významní lidé, či snad dokonce služebnictvo. Dovolil by to vůbec?

Proto jsem také , jako mnoho dalších lidí přesvědčen, že pyramidy měly daleko větší smysl a účel.

Možná byly využity díky jejich možnostem a schopnostem i pro uchování mrtvých. Ale jejich význam i účel byl určitě jiný.

Vždyť geometrie, která se vyskytuje v přírodě(např. krystaly, sněhové vločky,molekuly vody,nebo fibonacciho posloupnost,či zlatý řez, spirály ulit živočichů,které se točí stejným směrem a další a další úkazy se nazývá „posvátnou geometrií“. Protože má svůj účel a svoje zákonitosti!

A také pyramidy mají svoje zákonitosti, poměry stran, úhlů , nastavení vzhledem zemskému magnetismu a pod.

Mají také svoji energii.Také ji koncentrují, zesilují, případně transformují energii vesmírnou a zemskou.

   Těchto  schopností pyramidy je možno využít. A to různými způsoby.

Již mnoho  vědců, archeologů  i dalších lidí, se tímto fenoménem zabývalo a zabývá. Například  ruská vláda v posledních letech věnovala a věnuje značné částky na jejich výzkum. Proč asi?

Využít pyramidální energie můžeme i my. Pro sebe, pro svoji rodinu pro svoje mazlíčky i ostatní zvířata a také pro zdravý růst rostlin.

Využití této energie se ve světě používá i k urychlení hojivých účinků těla, k lepšímu zvládání stresu, k relaxaci a dosažení psychické rovnováhy, která je rovněž velice důležitá pro naše psychické i fyzické zdraví a obranyschopnost organismu. Také slouží k odrušení patogenních zón, elektrosmogu televizních přijímačů, počítačů a telefonů a wifi vysílačů.

    Rozhodl jsem se vytvořit tyto stránky pro to, aby se možnosti využití pyramidální energie dostalo více mezi lidi, aby sami využívali samoléčitelských schopností svého těla a energií, které v mnoha případech mohou pomoci při uzdravování i prevenci.

Většina z Vás už určitě ví a říká to i 5 000 let stará, indická i čínská medicína, že nemoc je upozornění TĚLA , že něco v našem způsobu života není v pořádku. A podpoříme - li schopnosti těla energií pyramid, bude naše tělo i mysl zdravější, nebo se podstatně rychleji uzdraví!

 

   Tyto stránky Vám mohou pomoci k využití pyramid a jejich energií...

Nejsem zdaleka první, tyto schopnosti pyramid už využívá mnoho lidí, ale jsem přesvědčen, že se dají využít ještě daleko více a lépe.

 

  U nás se pyramidami zabýval již v padesátých letech ing.Karel Drbal který dokonce pyramidku na broušení žiletek v roce 1952 patentoval 

patent_pyramida.pdf (169748)

Dokonce si pamatuji,že i můj otec si ji koupil v šedesátých letech a používal ji. Tak vím,že fungovala!

Naši uživatelé

 

   Tyto stránky mohou využít všichni přátelé a kamarádi, také lidé, kteří mají různá léčebná a relaxační centra, lidé kteří potřebují častěji "dobít baterky" a také lidé s různými zdravotními problémy,neboť pyramidální energie také pomáhá urychlit léčebné procesy.

Ale také například zahrádkáři, sadaři, zemědělci a v domácnosti je využití prakticky pro každého.